Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գլխավոր ՈՒսանող Դասացուցակ

ՈՒսանող

ՈՒսանող

Դասացուցակ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ և ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ: