Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

Հ/Հ Գրքի հեղինակ Գրքի Անունը Քանակ
1 Սամվել Առուշանյան Ոլորաններ 1
2 Սարգիս Աբրահամյան Լեռնաստան 1
3 Սեդա Գաբրիելյան Եզ 1
4 Սիրուն Բաղդասարյան Խաչիկ Դաշտենցի ՙԽոդեդական ՚ վեպը 2