Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Ապահովագրական մարքեթինգ, Գ.Վ. Ավագյան, Երևան 2005թ.
 2. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման հիմնախնդիրները, Ա.Գ. Գարեգինյան, Երևան 2013թ.
 3. Գյուղացիական տնտեսությունների կոոպերացումը, կառավարումը և կազմակերպումը, Մ. Աբրահամյան, Երևան 2006թ.
 4. Ագրարային տնտեսագիտություն, Կ.Ա. Գրիգորյան, Ա.Ա. Սանասարյան, Ն.Կ. Գրիգորյան, Երևան 2013թ.
 5. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Ա. Անդրեասյան, Երևան 2003թ.
 6. Ապահովագրական գործ, Կ. Կիրակոսյան, Երևան 2011թ.
 7. Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաներ, Գ. Վ. Ավագյան, Երևան 2003թ.
 8. ՀՀ աշխատանքի շուկան և զբաղվածության պետական կարգավորումը, Ռ.Ս. Ղանթարչյան. Երևան 2003թ.
 9. Բանկային գործ, Բ. Ասատրյան, Երևան 2004թ.
 10. Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, Հ. Խաչատրյան, Գ. Խաչատրյան, Երևան 2003թ.
 11. Ազգային էկոնոմիկայի հիմունքներ, Հ.Բ. Ղուշչյան, Ի.Տ. Տիգրանյան, Ա.Գ. Հարությունյան, Երևան 2009թ.
 12. Աուդիտ, Ա.Զ. Սարգսյան, Կ.Ա. Առաքելյան, Ս.Ծ. Ղազարյան, Ա.Կ. Առաքելյան, Երևան 2008թ.
 13. Համաշխարհային էկոնոմիկա ր միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, Ա.Մ. Հովակիմյան, Երևան 2013թ.
 14. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Լ.Հ. Բադանյան, Երևան 2007թ.
 15. Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ, Է. Առաքելյան, Երևան 2003թ.
 16. Տնտեսական սոցիոլոգիա, Մ.Վ. Գալստյան, Երևան 2014թ.