Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

ՆԶ & ՖՊ

  1. Քաղաքացիական պաշտպանություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակում, Ռ. Ա. Մեժլումյան, Հ. Մ. Սարգսյան, Հ. Թ. Հակոբյան
  2. Նախնական զինվորական պատրաստության դասի անցկացման կարգը(մեթոդական ձեռնարկ),  Հ. Ստեփանյան, Վ. Օհանյան, Գ. Այվազյան, Վ. Առաքելյան, Ա. Վարդանյան
  3. Նախնական զինվորական պատրաստությունը դպրոցում, Շավարշ Ղուկասյան
  4. Ռազմագիտություն(ուսուցչի ձեռնարկ), Վ. Օհանյան, Մ. Մարգարյան և  ուրիշներ
  5. Շարային պատրաստության մեթոդիկա,(ուսումնական ձեռնարկ),
  6. Շարժախաղեր, Վարոյան Անժելա
  7. Ֆիզիկական կուլտուրայի դասավանդումը ՄՄՈւՀ-ներում, Հ Գաբրիելյան