Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

ՓԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Այսպես խոսեց զրադաշտը, Ֆրիդրիխ Նիշցէ
 2. Փլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Հակոբյան Ս. Մ.
 3. Բարուց և չարից անդին, Ֆրիդրիխ Նիշցէ
 4. Փլիսոփայություն, Կանկե Վ. Ա.
 5. Курс лекций по древней философии, А. Н. Чанышев
 6. Փլիսոփայություն(ուսումնական ձեռնարկ)-Բ.Ա. Խաչատրյան
 7. Փլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ
 8. Փլիսոփայություն բոլորի համար-Աղասի Գևորգյան
 9. Փլիսոփայություն(ուսումնական ձեռնարկ)-Է.Ա. Կյուրեղյան
 10. Փլիսոփայության պատմություն- Սեյրան Զաքարյան
 11. Փլիսոփայության ներածություն –Մ. Վ. Ասատրյան
 12. Փլիսոփայության դասընթաց –Արամ Սարգսյան