Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Մանկավարժություն, գիրք 1, Ղույումչյան
 2. Հայեցի դաստիարակության  հիմունքները, Արկադի Թովմասյան
 3. Հոգեբուժություն,Մելիք-Փաշայան, Վ.Հ. Հովհաննիսյան
 4. Հոգեբանություն, Ա. Գ. Կովալյովի, Ա.Ա. Ստեպանովի, Ս. Բ. Շաբալինի
 5. Ինչպես ձեռք բերել ընկերներ և ազդել մարդկանց վրա, Դեյլ Քարնեգի
 6. Հայ մանկավարժության պատմություն, Ցոլակ Սիմոնյան
 7. Մանկավարժություն(ուսումնական ձեռնարկ), Յու. Ա. Ամիրջանյան, Ա. Ս. Սահակյան
 8. Մանկավարժական մտքի պատմություն, Անատոլի Սահակյան
 9. Սոցիալական մանկավարժություն, Հարությունյան Ն. Կ., Ղազարյան Ա. Փ., Ղուկասյան Լ.Հ.
 10. Էթնիկական մանկավարժություն, Ալբերտ Նալչաջյան
 11. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ, Ա. Ա. Նալչաջյան