Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Արդի հայ գրականության պատմություն, հատոր երկրորդ, Ս. Բ., Աղաբաբյան
 2. Գրականագիտության ներածություն, Էդվարդ Ջրբաշյան
 3. Հայոց գրականության երկու դարը (գիրք վեցերորդ), Սերգեյ Սարինյան
 4. Արցախի բանահյուսությունը, Արմեն Սարգսյան
 5. Մատյան ողբերգության, Գրիգոր Նարեկացի
 6. Սփյուռքահայ գրականություն, Վազգեն Գաբրիելյան
 7. Հայ նոր գրականության պատմություն, հատոր 1
 8. Հայ նոր գրականության պատմություն, հատոր 2
 9. Ավետիք Իսահակյան, Անուշ Սարումյան
 10. Գրականության տեսության արդի խնդիրները, Աշխեն Ջրբաշյան
 11. Սովետական  գրականության պատմություն, հատոր առաջին, Ս. Բ., Աղաբաբյան
 12. Բառը ժամանակի զուգահեռականներում, Ամալյա Գրիգորյան
 13. Դիտարկումներ, Վարդան Հակոբյան