Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 1. ՀՀ քաղաքացիական իրավունք/ մաս-2/ - Բարսեղյան Տ. Կ., Հայկյանց…, 2001թ..
 2. ՀՀ քաղաքացիական իրավունք/ մաս-3/ - Բարսեղյան Տ. Կ., Ղարախանյան, 2011թ.
 3. Պետության և իրավունքի տեսություն- Խրոպանյուկ, 1997թ.
 4. Պետության և իրավունքի տեսություն- Ներսեսյանց, 2001թ.
 5. ՀՀ Սահմանադրական իրավունք- Այվազյան Ն. Ա., 2008թ.
 6. Բանկային իրավունք- Աբգարյան Կ. Հ., 2008
 7. Ֆինանսական իրավունք- Ալոյան Տ., 2003
 8. Ֆինանսական իրավունք- Մուրադյան Ս., 2003
 9. Ֆինանսական իրավունք –Սուքիասյան Գ. Ա., 2007
 10. Գործարարական իրավունք- Բարսեղյան Տ.Կ.,
 11. Իրավունքի հիմունքներ – Զաքարյան Ա., 2003:
 12. Հարկային օրենսդրության  հիմունքներ- Թամազյան, 2003
 13. Քրեական իրավունք /ընդհանուր մաս/- Գրիգորյան Մ., 2007
 14. Քաղաքացիական իրավունք/ մաս-1/ - Բարսեղյան Տ. Կ., 2000
 15. Քաղաքացիական օրենսգիրք – 2009
 16. ՀՀ բանկային օրենսդրություն- Նահապետյան Ս., 2003
 17. ՀՀ աշխատանքային իրավունք/ ընդհանուր մաս/-Պետրոսյան Գ., 2009
 18. Միջազգային իրավունք- Քոչարյան Վ., 2002
 19. Հարկային իրավունք-Օսիկյան Ա., 2008
 20. Տիպային պայմանագրեր- 2009
 21. Պետական և մունիցիպալ կառավարում /մաս-1/- Եդիգարյան Վ., 2007
 22. Պետական և մունիցիպալ կառավարում/մաս-2/ - Եդիգարյան Վ.,2007
 23. Քաղաքական ուսմունքների պատմություն – Միրումյան Մ., 2006