Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Բագրատ Արշակի Ուլուբաբյան
 2. Արցախի պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը
 3. Պատմություն հայոց, Փավստոս Բուզանդ
 4. Հատընտիր, Գարեգին Նժդեհ
 5. Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Բագրատ Արշակի Ուլուբաբյան
 6. Հայ ժողովրդի պատմություն. սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը- Ժամկոչյան Հ.Գ. և ուր.
 7. Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թվականներին- Կարապետյան Մ.Ս.
 8. Հայաստանը 1912-1920 թվականներին Կարապետյան Մ.Ս.
 9. Հայոց պատմություն, Երևան 1998- Մելքոնյան Աշոտ
 10. Հայաստանի պատմության և ժողովրդագրության հիմնահարցեր, Երևան 2011- Մելքոնյան Աշոտ
 11. Հայոց պատմություն -Սարգսյան Ա., Հակոբյան Ա.
 12. Հայ ժողովրդի պատմություն (1801-1978)- Պարսամյան Վ.Ա., Հարությունյան Շ.Ռ.
 13. Հայ ժողովրդի պատմություն. հատոր 2 -րդ (IX-դդ.) - Պողոսյան Ս.Պ .
 14. Հայոց պատմություն, Սիմոնյան Հր. Երևան 2000թ.
 15. Հայոց պատմություն. Սիմոնյան Հր.  2012թ.
 16. Արցախի պատմություն, Վահրամ Բալայան, Երևան 2002թ.
 17. ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-1, ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ
 18. Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցը Հայ-Թուրքական հարաբերություններում (1991-2004 թթ.), Արամ Անանյան
 19. Հայաստանը և Սուլթան Աբդուլ Համիդը - Դիմիտր Ա. Սպիրով
 20. ԼԵՌՆԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ, Վարդան Գէորգեան , Պէյրութ, 1968
 21. Ալեքսանդեր Մակեդոնացու արևելյան արշավանքը և Հայաստանը- Մուրադ Օհանյան
 22. Աբաս Բագրատունի. Թագավոր Հայոց, Արման Եղիազարյան, 2017
 23. Պատմութիւն Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի, Գառնիկ Գյուզալյան, 2016
 24. Արցախ, Ղևոնդ Ալիշան, 1993
 25. Հայ ժողովրդի պատմության հատորներ 1-6
 26. Հայկական հարցը, Լենդրուշ Խուրշուդյան,  Երևան 1995թ.
 27. Հայոց պատմության հիմնահարցերի շուրջ, Վիրաբյան, 2007թ.
 28. Պատմություն և հասարակագիտություն, Տարեգիրք, 2016թ.,
 29. ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ, ՄԱՐԻԱ ԻՄՄԱԿՈԼԱՏԱ ՄԱՉՈՏԻ, 2015թ.
 30. Հայոց պատմության խեղաթյուրումը արդի թուրք պատմագրության մեջ, Մանվել Զուլալյան, 1995թ.
 31. Հայ Բագրատունիների տերությունը, Արման Եղիազարյան- /885-908թթ/
 32. Ֆրանսիայի ու Մեծ Բրիտանիայի նորագույն պատմությունը, Ռ. Գևորգյան
 33. ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԿԵՍԱՐՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԸ, ԳԱՅՈՍ ՍՎԵՏՈՆԻՈՍ ՏՐԱՆՔՎԻԼՈՍ
 34. Սլավոնների ծագումնաբանական հիշողությունները և դրանց պատմական արմատները, Մուրադ Օհանյան
 35. Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (XIX դար), Մուրադյան Մ. Ա.
 36. Նախնադարի հասարակության պատմություն, Ալեքսեև Վ. Պ. , Պերշից Ա. Ի.