Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Կրթություն

Կրթություն

1. 023101.00.7 Հայոց լեզու և գրականություն

• 023101.03.7 Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն

• 023101.04.7 Հայ գրականության պատմություն

2. 011301.01.7 Ընդհանուր մանկավարժություն

• 011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

3. 023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն

• 023102.08.7 Ռուսաց լեզու

4. 022201.00.7 Պատմություն

• 022201.01.7 Պատմություն

5. 042101.00.7 Իրավագիտություն

• 042101.01.7 Իրավագիտություն

6. 031101.00.7 Տնտեսագիտություն

• 031101.01.7 Տնտեսագիտություն

7. 061101.00.7 Տեղեկատվական համակարգեր

• 061104.03.7 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

8. 011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ