Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

Մասնագիտությունների ցանկ

Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի մասնագիտությունների ցանկ

 2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Բակալավր առկա  


📌Հայոց լեզու և գրականություն
📌Ռուսաց լեզու և գրականություն
📌Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
📌Պատմություն
📌Իրավագիտություն
📌Տնտեսագիտություն
📌Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
📌Նախնական զինվորական պատրաստություն
📌Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
📌Միջազգային հարաբերություններ:

Բակալավր հեռակա

📌Հայոց լեզու և գրականություն
📌Ռուսաց լեզու և գրականություն
📌Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
📌Պատմություն
📌Իրավագիտություն
📌Տնտեսագիտություն
📌Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
📌Նախնական զինվորական պատրաստություն
📌Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
📌Միջազգային հարաբերություններ:

Համալսարանն ընդունելություն է կատարում նաև մագիստրատուրայի բաժնում:

Առկա` 2 տարի, հեռակա` 2.5 տարի:

1. Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն

2. Հայ գրականության պատմություն

3. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

4. Ռուսաց լեզու և գրականություն

5. Պատմություն

6. Իրավագիտություն

7. Տնտեսագիտություն

8. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

9. Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ:

Համալսարանն ունի պետական կարգավիճակ. ուսանողներն օգտվում են պետության կողմից բուհերի համար նախատեսված բոլոր արտոնություններից:


Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

📄Դիմում-հայտ (լրացվում է տեղում)
📄Չորս (4 ) լուսանկար (3×4 չափսի)
📄Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիր
📄Անձը հաստատող փաստաթուղթ և պատճեն (անձնագիր, ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար)
📄Զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)
📄Սոցիալական կարգավիճակ ունեցող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր

☎️Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 94-18-59, 94-14-29 հեռախոսահամարներին: