Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Կրթություն

Կրթություն

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

 

Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի

1. 011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն

• 011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2. 011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն

• 011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

• 011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն

• 011401.18.6 Պատմություն

• 011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

• 011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

3. 031101.00.6 Տնտեսագիտություն

• 031101.01.6 Տնտեսագիտություն

4. 0442101.00.6 Իրավագիտություն

• 042101.01.6 Իրավագիտություն

5. 061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

• 061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ( ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

 

Ուսման տևողությունը՝ 5 տարի

1. 011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն

• 011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2. 011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն

• 011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

• 011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն

• 011401.18.6 Պատմություն

• 011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

• 011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

3. 031101.00.6 Տնտեսագիտություն

• 031101.01.6 Տնտեսագիտություն

4. 0442101.00.6 Իրավագիտություն

• 042101.01.6 Իրավագիտություն

5. 061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

• 061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ