Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Հայտարարություններ

Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվարի 11-ին, ժամը 9:30-ին ԳՆՀ հեռավար դահլիճում տեղի կունենա առցանց դասախոսություն՝ «Ամերիկահայ ինքնության հոլովույթը գեղարվեստական գրականության մեջ գտած արձագանքներով» թեմայով:
Հրավիրյալ դասախոս՝ UCLA համալսարանի դասախոս, դոկտոր Ռուբինա Փիրումյան:
Լսարան՝ ԳՆՀ հայոց լեզվի և գրականության, պատմության կրթական ծրագրերի դասախոսներ, ուսանողներ:

14/04/2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվարի 3-ին, ժամը 11։00-ին Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի հեռավար դահլիճում Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Վարվառա Մարգարյանը հանդես կգա ելույթով՝ «Գլոբալացումը և տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» թեմայով։

14/04/2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվարի 7-ին, ժամը 10-ին ԳՆՀ հեռավար լսարանում տեղի կունենա առցանց դասախոսություն՝ «Ժամանակակից տեխնոլոգիաները մանկավարժության մեջ, դրանց կիրառման արդյունավետությունը» թեմայով:

Հրավիրյալ դասախոս՝ մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լուսինե Պողոսյան:

Լսարան՝ ԳՆՀ դասախոսներ, մանկավարժության ամբիոնի մագիստրոսներ:

14/04/2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվարի 2-ին, ժամը 12:00-ին ԳՆՀ հեռավար լսարանում տեղի կունենա օնլայն դասախոսություն՝ «Խոսքի խանգարումների, խոսքի խանգարումներ ունեցող երեխաների ու անձանց մասին, հասարակության վերաբերմունքը, ցուցաբերվող միջամտությունը» թեմայով:

Հրավիրյալ դասախոս՝ մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, լոգոպեդ և հատուկ մանկավարժ Աննա Չարչյան( սովորել և աշխատել է Լեհաստանում, մասնագիտացել գրելու և կարդալու դժվարություններ ունեցող երեխաների ուսումնական խնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ: Դասավանդում է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում, Մ. Նալբանդյանի անվան ՇՊՀ-ում և ԳազՊրոմ Արմենիա ՈՒՍՀ-ում՝ որպես լոգոպեդ):

Լսարան՝ ԳՆՀ մանկավարժության մեթոդիկա կրթական ծրագրի ուսանողներ, դասախոսներ, ԳՆՀ քոլեջի դասավանդում տարրական դասարաններում մասնագիտացման ուսանողներ, ծնողներ:

14/04/2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հունվարի 25-ին, ժամը 12:00-13:30 Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի հեռավար լսարանում տեղի կունենա դասախոսություն:

Հրավիրյալ դասախոս՝ հայ-ռուսական համալսարանի պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան Արթուր Ղամբարյան:

Թեմա՝ Իրավունքից հրաժարվելը:

Լսարան՝ իրավագիտություն կրթական ծրագրի 4-րդ և 5-րդ կուրսերի, մագիստրատուրայի ուսանողներ, դասախոսներ:

14/04/2022