Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Հայտարարություններ

Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» պետհավատարմագրված համալսարանը տեղեկացնում է, որ ԱՀ Կառավարության կողմից փոխհատուցվելու են 2020-2021 ուսումնական տարվա միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միայն առկա համակարգում սովորող տեղահանված ուսանողների, ինչպես նաև մարտական գործողությունների մասնակիցների, նրանց երեխաների և ամուսինների վարձավճարների պարտքերը:

Ուստի հեռակա կարգով բոլոր սովորողները պետք է իրենք մուծեն իրենց ուսման վճարը, վերջին ժամկետը՝ հոկտեմբերի 15-ը:

27/08/2021

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» պետհավատարմագրված համալսարանը մինչև սույն թվականի օգոստոսի 31-ը կազմակերպում է 2021-2022 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի ընդունելություն՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

1.Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2. Հայոց լեզու և գրականություն

3.Ռուսաց լեզու և գրականություն

4. Իրավագիտություն

5.Տնտեսագիտություն

6.Պատմություն

7.Նախնական զինվորական պատրաստություն

8.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

9.Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

10.Միջազգային հարաբերություններ

Դիմորդները դիմում-հայտի հետ պետք է ներկայացնեն.

1. Միջնակարգ կրթության ատեստատը, միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին փաստաթուղթը (բնօրինակը),

2. 6 լուսանկար (3X4 սմ չափսի),

3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական), պատճեն,

4. Զինվորական գրքույկ և (կամ) զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին,

5. Սոցիալական վիճակը հաստատող տեղեկանք (առկայության դեպքում),

6. Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմներ (առկայության դեպքում),

7. Տվյալ և նախորդ տարվա միասնական քննությունների վկայագիր (առկայության դեպքում):

Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք կամ զանգահարեք Գ. Նարեկացի համալսարան (հասցե ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 44/46, հեռ. 94-18-59, 94-14-29):

02/08/2021

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՆ ՀՐԱՎԻՐՎՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԵՎ ԿՈՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» պետական հավատարմագրված համալսարանն աշխատանքի է հրավիրում գիտական աստիճան և կոչում ունեցող դասախոսների՝ հետևյալ մասնագիտություններով.

1. Իրավագիտություն

2. Տնտեսագիտություն

3. Պատմություն

4. Ֆիզիկական դաստիարակություն

Անհրաժեշտ կարողություններ եւ հմտություններ

• դասընթացի մշակման, կառավարման կարողություններ,

• ուսուցման համագործակցային մեթոդների կիրառման, հետազոտական, ինքնուրույն եւ թիմում աշխատելու հմտություններ:

Աշխատանքի նկարագիր

• Իրականացնել ուսուցում` կրթական պետական եւ ԳՆՀ Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման չափորոշիչներին համապատասխան

Ցանկացողներին խնդրում ենք դիմել Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» պետական հավատարմագրված համալսարան մինչեւ ս.թ. օգոստոսի 5-ը:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝ +374 4794 18 59

19/07/2021

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՀ կառավարությունը հաստատել է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2021-2022 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը։ 

Մանրամասն այստեղ։

27/04/2021

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգոր Նարեկացի պետհավատարմագրված  համալսարանը հայտարարում է դասախոսների՝ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, առանց գիտական աստիճանի և (կամ) կոչումի,  մրցույթ՝ հետևյալ մասնագիտություններով դասավանդելու համար:

  1. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
  2. Տնտեսագիտություն
  3. Պատմություն
  4. Իրավագիտություն
  5. ՆԶՊ և ՖՊ
  6. Լեզու և գրականություն
  7. ՏՏ և բնագիտական առարկաներ

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք համալսարան (հասցե քՍտեփանակերտԱզատամարտիկների 44/46) կ

ամ զանգահարեք հեռ. 94-18-59, 94-14-29 հեռախոսահամարներով:

31/10/2019