Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Հայտարարություններ

Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սիրելիˊ դիմորդներ,

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» պետհավատարմագրված համալսարանում մագիստրատուրայի ընդունելությունը շարունակվում է մինչև օգոստոսի 25-ը հետևյալ մասնագիտությունների գծով

📌Տնտեսագիտություն

📌Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

📌Իրավագիտություն

📌Պատմություն

📌Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

📌Կառավարման տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

📌Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն

📌Հայ գրականության պատմություն

☎️Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 94-18-59, 94-14-29 հեռախոսահամարներին:

15/08/2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սիրելի’ դիմորդներ,

✏️Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» պետհավատարմագրված համալսարանում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելության վերջին փուլի քննությունները կկազմակերպվեն օգոստոսի 28-ին և 29-ին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև օգոստոսի 25-ը՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

📌Հայոց լեզու և գրականություն

📌Ռուսաց լեզու և գրականություն

📌Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

📌Պատմություն

📌Իրավագիտություն

📌Տնտեսագիտություն

📌Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

📌Նախնական զինվորական պատրաստություն

📌Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

📌Միջազգային հարաբերություններ:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

📒Դիմում-հայտ (լրացվում է տեղում)

📒Չորս (4 ) լուսանկար (3×4 չափսի)

📒Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիր

📒Անձը հաստատող փաստաթուղթ և պատճեն (անձնագիր, ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար)

📒Զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)

📒Սոցիալական կարգավիճակ ունեցող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր

☎️Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 94-18-59, 94-14-29 հեռախոսահամարներին:

15/08/2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սիրելի դիմորդներ,

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանին կից գործող քոլեջում ընդունելությունը շարունակվում է մինչև օգոստոսի 25-ը հետևյալ մասնագիտությունների գծով

✏️ Նախադպրոցական կրթություն

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ):

✏️Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ):

✏️ Հաշվապահական հաշվառում

(ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, որակավորումը՝ հաշվապահ):

✏️ Ֆինանսներ (ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, որակավորումը՝ ֆինանսիստ)։

✏️ Մենեջմենթ (կառավարում) (ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, որակավորումը՝ կառավարիչ(մենեջեր)):

✏️ Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝ տեխնիկ)։

✏️Ատամնատեխնիկական գործ

(հիմնական կրթությամբ՝ ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, միջնակարգ կրթությամբ՝ 2 տարի, որակավորումը՝ ատամնատեխնիկ)

✏️Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում

(ուսման տևողությունը՝ 3 տարի 6 ամիս, որակավորումը՝ տեխնիկ֊կարգավար` տրանսպորտում փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման( ըստ տրանսպորտի տեսակների)):

🔍Քոլեջը գերազանց կամ հարվածային գնահատականներով ավարտողներն իրենց ուսումը՝ համապատասխան մասնագիտությունների գծով, կարող են առանց ընդունելության քննությունների շարունակել բարձրագույնի հեռակա ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսերից՝ օգտվելով ուսման վճարի զեղչերից:

04/08/2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սիրելի՜ դասախոսներ, ուսանողներ Ստեփանակերտի <<Գրիգոր Նարեկացի>> համալսարանը տեղեկացնում է, որ հուլիսի 14-ին, ժամը՝ 09։00-ին, Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում տեղի կունենա հանրահավաք` պետական մակարդակով։

Խնդրում ենք ներկայանալ։

04/08/2023

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՊԵՏՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ԿԻՑ ԳՈՐԾՈՂ ՔՈԼԵՋԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

✏️2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելություն առանց քննությունների՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով

1. Նախադպրոցական կրթություն

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ):

2. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ):

3. Հաշվապահական հաշվառում

(ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, որակավորումը՝ հաշվապահ):

4. Ֆինանսներ (ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, որակավորումը՝ ֆինանսիստ)։

5. Մենեջմենթ (կառավարում) (ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, որակավորումը՝ կառավարիչ(մենեջեր)):

4. Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝ տեխնիկ)։

5. Ատամնատեխնիկական գործ

(հիմնական կրթությամբ՝ ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, միջնակարգ կրթությամբ՝ 2 տարի, որակավորումը՝ ատամնատեխնիկ)

6. Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում

(ուսման տևողությունը՝ 3 տարի 6 ամիս, որակավորումը՝ տեխնիկ֊կարգավար` տրանսպորտում փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման( ըստ տրանսպորտի տեսակների)):

✏️Քոլեջը գերազանց կամ հարվածային գնահատականներով ավարտողներն իրենց ուսումը՝ համապատասխան մասնագիտությունների գծով, կարող են առանց ընդունելության քննությունների շարունակել բարձրագույնի հեռակա ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսերից՝ օգտվելով ուսման վճարի զեղչերից:

✏️Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

1. Դիմում-հայտ (լրացվում է տեղում)

2. Չորս (4 ) լուսանկար (3×4 չափսի)

3. Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիր

4. Անձը հաստատող փաստաթուղթ և պատճեն (անձնագիր, ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար)

5. Զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)

6. Սոցիալական կարգավիճակ ունեցող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 25-ը:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել համալսարան (հասցե ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 44/46, հեռ. 94-18-59, 94-14-29):

20/06/2023