Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Հայտարարություններ

Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հունիսի 15-ին, ժամը 11:00-ին  Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարնի Արևմտահայերենի, հայագիտության գիտահետազոտական, Լյուտովիկա և Հակոբ Այնթապլեան կենտրոնում  տեղի կունենա հուշ-ցերեկույթ՝ նվիրված Գուրգեն Գաբրիելյանի 95-ամյակին: 

09/07/2022

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանը տեղեկացնում է, որ մինչև հուլիսի 15-ը համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնեն այն ուսանողները, ովքեր հանդիսանում են.

1. Զոհված զինծառայողների ծնողներ, այրիներ և զավակներ

3. Արցախյան պատերազմների 1-ին, 2-րդ, 3-րդ խմբի հաշմանդամներ,

4. Արցախյան պատերազմների 1-ին խմբի հաշմանդամների զավակներ,

5. Երկկողմանի ծնողազուրկ ուսանողներ:

09/07/2022

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆՀ ՔՈԼԵՋԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՊԵՏՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ԿԻՑ ԳՈՐԾՈՂ ՔՈԼԵՋԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

✏️2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելություն առանց քննությունների՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով

1. Հայոց լեզվի դասավանդում

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝ հայոց լեզվի ուսուցիչ)

2. Ռուսաց լեզվի դասավանդում

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝ ռուսաց լեզվի ուսուցիչ)

3. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, սպորտի մասնագետ):

4. Դասավանդում տարրական դասարաններում

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝տարրական դասարանի ուսուցիչ):

5. Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

(ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, որակավորումը՝ տնտեսագետ, հաշվապահ):

6. Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

(ուսման տևողությունը՝ 4 տարի, որակավորումը՝տեխնիկ)

7. Ատամնատեխնիկական գործ

(հիմնական կրթության հիմքով՝ ուսման տևողությունը՝ 3 տարի, միջնակարգ կրթությամբ՝ 2 տարի, որակավորումը՝ատամնատեխնիկ)

8. Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտու

(ուսման տևողությունը՝ 3 տարի 6 ամիս, որակավորումը՝ տեխնիկ)

✏️Քոլեջը գերազանց կամ հարվածային գնահատականներով ավարտողներն իրենց ուսումը՝ համապատասխան մասնագիտությունների գծով, կարող են առանց ընդունելության քննությունների շարունակել բարձրագույնի հեռակա ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսերից՝ օգտվելով ուսման վճարի զգալի զեղչերից:

Պետությունը փոխհատուցում է ԼՂՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաների, արցախյան պատերազմի առաջին կարգի հաշմանդամների երեխաների, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և մանկուց հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուսման վճարները:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունիսի 10-ից:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգել կամ այցելել համալսարան (հասցե ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 44/46, հեռ. 94-18-59, 94-14-29):

✏️Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

1. Դիմում-հայտ (լրացվում է տեղում)

2. Չորս (4 ) լուսանկար (3×4 չափսի)

3. Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիր

4. Անձը հաստատող փաստաթուղթ և պատճեն (անձնագիր, ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար)

5. Զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)

6. Սոցիալական կարգավիճակ ունեցող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր

09/07/2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» պետհավատարմագրված համալսարանը հայտարարում է 2022-2023 ուս. տարվա ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

Առկա և հեռակա ուսուցում

1. Հայոց լեզու և գրականություն

2. Ռուսաց լեզու և գրականություն

3. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

4. Պատմություն

5. Իրավագիտություն

6. Տնտեսագիտություն

7. Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

8. Նախնական զինվորական պատրաստություն

9. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

10. Միջազգային հարաբերություններ:

Ի գիտություն միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտների, հայտնում ենք, որ «Նախնական զինվորական պատրաստություն», «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» մասնագիտությունների գծով թե' առկա, թե' հեռակա կարգով սովորել ցանկացող դիմորդների ընդունելության քննությունները կազմակերպվում է «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանում:

Ուսման տևողությունը. առկա` 4 տարի, հեռակա` 5 տարի:

Համալսարանն ընդունելություն է կատարում նաև մագիստրատուրայի բաժնում:

Առկա` 2 տարի, հեռակա` 2.5 տարի:

1. Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն

2. Հայ գրականության պատմություն

3. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

4. Ռուսաց լեզու և գրականություն

5. Պատմություն

6. Իրավագիտություն

7. Տնտեսագիտություն

8. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

9. Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ:

Համալսարանն ունի պետական կարգավիճակ. ուսանողներն օգտվում են պետության կողմից բուհերի համար նախատեսված բոլոր արտոնություններից: Նրանք ովքեր ընդունվում են առկա բաժին` անկախ մասնագիտությունից, բուհի ուսման վճարը փոխհատուցում է պետությունը:

Առկա համակարգի (երկրորդ փուլ) համար փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 2022թ. հունիսի 10-ը, իսկ հեռակա համակարգի համար՝ 2022 թ. օգոստոսի 1-ից:

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք կամ զանգահարեք համալսարան (հասցե ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 44/46, հեռ. 94-18-59, 94-14-29):

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

1. Դիմում-հայտ (լրացվում է տեղում)

2. Չորս (4 ) լուսանկար (3×4 չափսի)

3. Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիր

4. Անձը հաստատող փաստաթուղթ և պատճեն (անձնագիր, ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար)

5. Զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)

6. Սոցիալական կարգավիճակ ունեցող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

09/07/2022

ՎԱՐԴԱՏՈՆ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Մայիսի 19-ին, ժամը 11:00-ին Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» պետհավատարմագրված   համալսարանի մեծ դահլիճում տեղի կունենա Վարդատոն՝ նվիրված միջնադարի հայ մեծ բանաստեղծ Գրիգոր Նարեկացուն:

18/05/2022