Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Արևմտահայերենի և հայագիտության Լուտովիկա և Յակոբ Այնթապլեան գիտահետազոտական կենտրոն

Արևմտահայերենի և հայագիտության Լուտովիկա և Յակոբ Այնթապլեան գիտահետազոտական կենտրոն