Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Ամբիոններ

Ամբիոններ

Հայոց լեզու և գրականության ամբիոն

Հայոց լեզու և գրականության ամբիոն

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի գրականության ամբիոնը գործում է «Հայոց լեզու և գրականություն» ամբիոնի հիման վրա, որը հիմնադրվել է 1996-1997 ուսումնական տարում։

Կրթությունն իրականացվում է ուսումնառության տարաբնույթ մեթոդների, հեռավար դասընթացների, ՀՀ և արտերկրի տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից հրավիրյալ գիտնականների միջոցով:

Ամբիոնը թողարկում է մասնագետներ համալսարանին կից գործող քոլեջում ևս:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվում են գիտական հոդվածներ, գիտագործնական աշխատանքներ, ուսումնական ձեռնարկներ և ուսումնասիրություններ։

Ամբիոնի նպատակն է

բարձր որակավորված բանասեր-մանկավարժների պատրաստումը՝ ընդունակ զբաղվելու մանկավարժական և գիտական գործունեությամբ։

Ամբիոնի աշխատակիցներն են
Ժաննա Ռաֆիկի Բեգլարյան - բ.գ.թ, ամբիոնի վարիչ
Ամալյա Գրիգորյան - բ.գ.թ., դոցենտ, դասախոս
Նանար Վիլենի Սիմոնյան - բ.գ.թ., դասախոս
Աննա Արմենի Բալայան - դասախոս
Տաթևիկ Պողոսյան - դասախոս