Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Ամբիոններ

Ամբիոններ

ՏՏ և բնագիտական առարկաների ամբիոն

ՏՏԲԱ ամբիոնը հիմնադրվել է 2016-2017 ուսումնական տարում:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության ուսանողների համար:

Կրթությունն իրականացվում է ուսումնառության տարաբնույթ մեթոդների, ինչպես նաև հեռավար դասընթացների միջոցով:

Ամբիոնը թողարկում է մասնագետներ համալսարանին կից գործող քոլեջում ևս:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվում են գիտական հոդվածներ, գիտահետազոտական աշխատանքներ, ուսումնական ձեռնարկներ և ուսումնասիրություններ։

Ամբիոնի նպատակն է

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»  մասնագիտության  բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումը, ովքեր իրենց մասնագիտական հմտություններով կհամապատասխանեն միջազգային աշխատաշուկայի կողմից ներկայացվող պահանջներին և կնպաստեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանն ու ներդրմանը մնացած ոլորտների մեջ, դրանց մրցունակության բարձրացման նպատակով:

Ամբիոնի աշխատակիցներն են
Կորյուն Գրիգորյան - ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, դասախոս
Վիկտորյա Յուրիի Առստամյան - դասախոս
Ժաննա Ազիզյան - դասախոս
Լիանա Աբրահամյան - ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ
Գեղամ Միքայելյան - տ.գ.թ, դոցենտ
Գուրգեն Նալբանդյան - ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ
Սերգեյ Ադամյան - դասախոս
Սենուրա Ավագիմյան - դասախոս
Արմինե Վարդգեսի Բաղրյան - դասախոս
Նարինե Գիգորյան - ք.գ.թ., դոցենտ
Զինա Համբարձումյան - դասախոս
Մարինե Հարությունյան - դասախոս
Անահիտ Առստամյան - դասախոս