Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Հետադարձ Կապ

Խմբագրական խորհուրդ
Գլխավոր խմբագիր՝`
Վարդան Հակոբյան
Պատասխանատու քարտուղար՝
Ամալյա Գրիգորյան

ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆ - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան

091 31 35 24

ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ - բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

093 37 31 30

ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ՎԱԼԵՐԻ - պատմական գիտությունների դոկտոր, ԱրՊՀ պրոռեկտոր

097 24 11 46