Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Հետադարձ Կապ

Ռեկտորի գրասենյակ՝

+37447941859

Հաշվապահություն՝

+37447951429

ԱՀ ք․Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 44

qaring3@mail.ru

Ձեր նամակը ուղղարկվեց