Որակի ապահովման կենտրոն

Որակի ապահովման կենտրոն

Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի կառուցվածքը և աշխատակազմը