Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գլխավոր Կառուցվածք Ստորաբաժանումներ

Կառուցվածք

Կառուցվածք

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժին

Բաժնի վարիչ՝  Շուշանիկ Արայի Անտոնյան

Հասարակայնության հետ  կապերի և լրատվության բաժինը համալսարանի  կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը գործում է 2019 թվականից:

Բաժնի նպատակն է նպաստել  համալսարանի վերաբերյալ դրական հանրային կարծիքի և վարկանիշի ձևավորմանը, ապահովել  համալսարանի մասին  տեղեկատվության տարածումը:

Բաժնի հիմնական գործառույթներն են՝ պլանավորել և մշտադիտարկել ԶԼՄ-ի, ՀԿ-ի և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ  տեղեկատվության փոխանակման գործընթացները, վերլուծել լրատվամիջոցներում համալսարանի, կրթության և գիտության ոլորտների խնդիրների մասին հրապարակված և հեռարձակված նյութերը, ներկայացնել դրանք ղեկավարությանը և ապահովել համապատասխան ընթացքը, պատրաստել և տարածել համալսարանի մասին տեսաձայնագրություններ,  ապահովել համալսարանի համացանցային կայքի բովանդակային թարմացումը և առցանց հետադարձ կապը:

Հեռ.՝ (097)249993, 105 (ներքին)