Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գլխավոր Կառուցվածք Պրոռեկտորներ

Կառուցվածք

Կառուցվածք

Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Յասաման Ավագյան

Կրթություն

1997 - 2001 թթ. ԱրՊՀ, Քիմիա – կենսաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2001- 2003 թթ. ԱրՊՀ, Քիմիա – կենսաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2003-2006թթ. ԱրՊՀ, Քիմիա – կենսաբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

 

Աշխատանքային փորձ և վերապատրաստումներ

2003-2005 թթ. ք.Ստեփանակերտի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց, ուսուցչուհի

2010-2013 թթ. Արցախի գիտական կենտրոն, լաբորանտ

2013 -2017 թթ. Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան, Քիմիա-

կենսաբանության ամբիոնի դասախոս,  ամբիոնի վարիչ

2017-2019 թթ.Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան, ուսումնական

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի օգնական:

2019 թ. սեպտեմբերի 1-ից Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր:

2019 թ. ապրիլի 15-ից հանդիսանում է Մասնագիտական կրթության որակի

ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի որակի ապահովման աջակից:

 

Հեռ.՝  (097) 961859, 104 (ներքին)

Էլ. փոստ՝  www.yas.sar@mail.ru